Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Folkemøter

13.08.2012

Arbeidet med kommuneplanen for Tysfjord startet i 2011. Kommuneplanarbeidet kan deles inn i 2 hovedbolker:

1.      Samfunnsdelen i kommuneplanen
2.      Arealdelen i kommuneplanen – herunder kystsonen.


Samfunnsdelen til kommuneplanen er nå ute til høring. Prosjektgruppa og Asplan Viak A/s har utarbeidd forslag til arealplan inklusiv kystsonen som vil bli presentert på folkemøtene. Her ønsker vi gode diskusjoner og innspill fra befolkningen som prosjektgruppa kan bearbeide videre. Det forventes at kommuneplanen vil bli ferdigstilt våren 2013.

Her kommer plan for medvirkningsmøtene:          

 

Tirsdag 21. august kl. 17:00 - 21:00 Kjøpsvik og omegn
Rådhuset, kommunestyresalen
   
Onsdag 22. august kl. 17:00 - 20:30 Storjord, Korsnes og omegn
Tysfjord turistsenter
   
Torsdag 23. august kl. 15:30 - 20:30

Drag, Helland, Musken
Árran

   
   
Kjøpsvik 13. august 2012,

Konrad Sætra
rådmann