Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon nve

Folkemøte

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer folkemøte om Sørfjord vindkraftverk og Skogvatnet vindkraftverk.

Rådhuset i Kjøpsvik, kommunestyresalen
onsdag 23. november klokken 18:00

 

Norges Vassdrags-og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad med konsekvensutredning fra Nordkraft Vind AS om Sørfjord vindkraftverk i Tysfjord kommune. Tiltakshaver søker om å bygge og drive et vindkraftverk bestående av 25-37 turbiner med en samlet installert effekt på inntil 100 MW. Vindkraftverket er planlagt lokalisert på Middagsfjellet og Tverrhalsen sør, og nordvest for Brynvatnet.

NVE har mottatt konsesjonssøknad med konsekvensutredning fra Statskog SF om Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune. Tiltakshaver søker om å bygge og drive et vindkraftverk bestående av 17-33 turbiner med en samlet installert effekt på inntil 80 MW. Vindkraftverket er planlagt lokalisert på et fjellplatå mellom Sørfjorden og svenskegrensa, ved breen Gihttsejiegna.

På møtet vil tiltakshaverne orientere om prosjektene, og NVE vil orientere om den formelle behandlingen av søknadene. Søknadene med konsekvensutredning og fagrappoert kan leses på NVE sine nettsider www.nve.no/vindkraft.

Vel møtt!