Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

oppvekst og utdanning

Fjernundervisning i lulesamisk

 

Drag skole tilbyr fjernundervisning i lulesamisk til elever som ønsker opplæring i lulesamisk.
Det undervises i samisk 1 eller samisk 2 etter læreplaner i Kunnskapsløftet, K-06, samisk.


 

Timetallet er 608 timer á 60 min. fra 1.-7.trinn og 279 timer á 60 min. fra 8.-10.trinn.
Dette gir et gjennomsnittlig timetall på 2,25 timer pr. uke. ( 3 t á 45 min )


 

Læreplanene i samisk er gjennomgående for det 13-årige skoleløpet.
Læreplanen i samisk som andrespråk er nivåbasert og har to nivåer for sluttvurdering.

Samisk 2: eleven skal ha nådd nivå 7, og kan trekkes ut til både muntlig og skriftlig eksamen.
Samisk 3: eleven skal ha nådd nivå 4, og kan trekkes ut til muntlig eksamen.


 

Elever som har opplæring i samisk som første eller andrespråk er fritatt for vurdering med karakter i norsk sidemål og er unntatt kravet om språklig fordypning og fremmedspråk.

Elevene kan velge språklig fordypning eller fremmedspråk, da følges fag og timefordeling for elever med samisk i grunnskolen, alternativ 2.


 

Skoler som ønsker fjernundervisning henvender seg til Drag skole for informasjon. Henvendelsen bekreftes ved mail eller brev hvor det angis ønsket antall timer, antall elever, klassetrinn og samisk 1/ 2 / 3.


 

Drag skole tlf 75 78 57 00, rektor Britt-Karin Storvik, tlf 91 17 27 85.
drag.skole@tysfjord.kommune.no