Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Båttur til Sørfjorden, S

Fievrro Divtasvuodnaj ja ruopptot

Dáj bielijn lip tjoahkkim diedov gåktu manáda Divtasvuodnaj ja ruopptot, ja Divtasvuonan.

Ienemus oasse dán diedos le sválldasij baktu. Jus juorrula diedo birra guládalá Nordlánda Ruktodiededimijn tlf. 177 (jali 75 77 24 10 jus le Nordlánda ålggolin). Jali gehtja Ruktodiedojt nehtan.


Bussaruvto:

Divna bussajt suohkanij, suohkanis, ja suohkanin dánna gávna.


Færjo ja jåhtelisvantsa:

Ájluokta - Gásluokta - Ájluokta
Skárffabákte - Bognes - Skárffabákte 
Bognes - Lødingen - Bognes 

Jåhtelisvanntsarukto Divtasvuonan: Ájluovtas ja Gásluovtas Jågåsijddaj, Ájláddáj, Måsskåj, Kjerrluoktaj, Vuolnáhámnnaj ja Biesseluoktaj.

Giesserukto jåhtelisvanntsaj Divtasvuonan

Færjjorasstimájgge:

Gásluokta - Ájluokta 45 minuhta
Bognes - Skarberget 25 minuhta
Bognes - Lødingen 60 minuhta
 
Jåhtelisvanntsarukto Kjeldebotn-Evenássje