Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Fem delprosjekter

Jasska/Trygg består av fem delprosjekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget nærmere 10 millioner kroner totalt til prosjektet som skal pågå ut 2019.

 

Vei gjennom høstlandskap.jpg

Delprosjektene skal ledes av fagansvarlige som skal følge det faglige innholdet og fremdriften i prosjektene.  

Prosjekt 1: Akutt beredskap og oppfølgning av ofre, overgripere og pårørende
Målsetting: Kommunen må kunne sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til personer som har opplevd vold og seksuelle overgrep og andre som er berørt av dette. Kommunen må arbeide for likeverdige tjenester uavhengig av etnisitet og religion.

Fagansvarlig: Grete Prestegård, enhetsleder/prosjektleder omsorg,
tlf. 99038140
E-post: grete.prestegard@hamaroy.kommune.no
 

Prosjekt 2: Opplæring av barn og unge
Målsetting: Bygge bevissthet rundt grensesetting. Utvikle et undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal styrke barn og unges kompetanse i hva overgrep er og gi dem mot til å si nei.

Fagansvarlig: Gunnar Solstrøm, oppvekst- og utdanningssjef, tlf. 91688506
E-post: gunnar.solstrom@tysfjord.kommune.no
 

Prosjekt 3: Avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt
Målsetting: Alle som arbeider med barn og unge skal ha kunnskap om og kjenne igjen tegn på at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, andre former for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt.

Fagansvarlig: Lill-Tove Hansen, helse- og omsorgssjef. tlf. 48107491
E-post: lill-tove.hansen@tysfjord.kommune.no
 

Prosjekt 4: Helhetlig oppvekstplan for kommunen
Målsetting: Veiledning og bistand til å utvikle en strategisk oppvekstplan for kommunen. Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge sikres et godt og trygt oppvekstmiljø.

Fagansvarlig: Tor Erik Rønne, prosjektleder Jasska/Trygg, tlf. 48887308
E-post: torerik.ronne@tysfjord.kommune.no
 

Prosjekt 5: Tillitsbygging 
Målsetting: Bygge tillitt mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter. Tiltakene skal blant annet fokusere på kompetansebygging, likeverd, åpenhet, stolthet og verdighet.

Fagansvarlig: Lars Magne Andreassen, direktør Árran-senteret, tlf. 907 75 275
E-post: lma@arran.no