Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Familiedag på Rørvik gård

24.07.2019

LØRDAG 24. AUGUST 2019, KL. 11-15

Rørvik gård_80x74

 

 

Ta av mot fra E6 mot Kalvik, ca 5 km sør for Bognes. Følg skiltene i alle veikryss, parker like nedenfor gården. Ingen bompenger, gratis adgang. Betal for mat og drikke (kort eller kontant)

 • Omvisning på gården

 • Demonstrasjon av smia og mølla

 • Ev. tur til Båtstøvatnet til det gamle naustet (bildet)

 • Ridning og hesteskokasting

 • Salg av rømmegrøt, vafler, kaffe og mineralvann

Gården med alle bygninger og innmark ble fredet av Riksantikvaren i 2011.

 

Arr.: Stiftelsen Rørvik gård, Tysfjord kommune, Storjord og omegn idrettslag, Botn Gård

________________________________________________________________________________________________________________________________________

BERAJBIEJVVE RÁLUOVTA SIJDAN

LÁVVODAGÁ BÅRGGEMÁNO 24. BIEJVE 2019, KL. 11-15

 

Maná E6:ás Gálbbeluovta guovlluj, suláj 5 km Bognássjes oarjás. Tjuovo galbajt juohkka suoren, guode bijlaj jur gådij vuollelin. I dárbaha mákset væddjamávsov, nåvkå dáhpádus, biebmojt ja juhkusijt kårtåjn jali rudáj mávsá.

  • Vuosedip sijdav
  • Smirjov ja millov gæhttjalip
  • Jus hiehpá de váttsatjip Båtstøjávrráj dålusj návsttáj (gåvån)
  • Rijddim ja hesta skuovaj bálkestallam
  • Gahparáktsa, váffala, káffa ja bruvssa vuobden

Sijdda aktan gájka tsiekkadusáj ja sládjoednamij suoddjiduváj Rijkkaantikváras jagen 2011.

Ás.: Nammadus Ráluovta sijdda, Divtasvuona suohkan, Stuorgiedde ja birás valástallamsiebrre, Bådnå sijdda. Stiftelsen Rørvik gård, Tysfjord kommune, Storjord og omegn idrettslag, Botn Gård