Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon faktura

Fakturering av kommunale avgifter

Kommunale avgifter vil i 2012 faktureres annen hver måned med første forfall i februar.

I april og oktober vil også eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene.
Vannmåler leses av ved årsslutt og faktureres første termin det påfølgende året.

 

Mer om gebyrer og avgifter