Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Etiske retningslinjer for folkevalgte i Tysfjord kommune

16.12.2016

11 Karin Irene Amundsen.jpg

 

Her kan Etiske retningslinjer for folkevalgte i Tysfjord kommune, vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 lastes ned.

Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform som skal stimulere til refleksjon over egen praksis.

Tysfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i sin virksomhet. De folkevalgte har særlig ansvar for å etterleve prinsippene. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet som folkevalgt i kommunen.

Etiske retningslinjer for folkevalgte i Tysfjord kommune.pdf