Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Engasjert ungdom ønskes til viktig samfunnsoppdrag!

I prosjekt Jasska/Trygg jobber vi med endrings- og utviklingsarbeid for å gi vern til barn, unge og særlige sårbare, mot omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.