Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
plan og utvikling

Energi- og klimaplan for Nord-Salten

Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommune har satt i gang arbeidet med å lage en felles kommunedelplan for energi- og klima i Nord-Salten. Planen ventes ferdig innen mars 2009.

 

Målsetningen er å lage en plan som bidrar til en mer effektiv energibruk og reduserte utslipp av klimagasser fra kommunene. Dette innebærer blant annet at kommunene skal fastsette minimumsmål på 10% for redusert energibruk/klimagassutslipp. Planen vil i første rekke gjelde kommunenes egne bygg og aktiviteter, men vil også kunne ta for seg næringsbygg, industri, transport og husholdninger.
 
Har du ideer til gode klima/energitiltak eller ønsker mer informasjon om prosjektet kontakt:  
 
Prosjektleder: Eirik Bjørkhaug
Tlf: 75 77 88 61
E-post: Eirik Bjørkhaug
 
For ytterligere informasjon om energi og klimatiltak se nettsidene til ENOVA.