Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Endring i gebyrene fra og med 1. termin 2015

07.01.2015
gebyrer[1]Endring i de kommunale gebyrene fra og med 1. termin 2015
  2015
Vannavgifter eks. mva inkl. mva
Bolig inntil 100 m2 6237 7796
Hytte/fritidsbolig 0-50 m2 2175 2719
Hytte/fritidsbolig 50-75 m2 2675 3344
Hytte/fritidsbolig 75-99 m2 3165 3956
Vannpost hytte 2165 2706
Tilknytningsavgift vann 6000 7500
Vannmåler, leie av ledningsnett + adm Se under Se under
Vannmåler pr. m3 19 24
Kloakkavgifter    
Bolig inntil 100 m2 3500 4375
Tilknytningsavgift kloakk 6000 7500
Avløp, leie av ledningsnett + adm 2500 3125
Beregnet etter vannmåler pr. m3 11 14
Slamtømming (årlig avgift)    
Tømming av slamavskillere hvert år 2775 3469
Tømming av slamavskillere annet hvert år 1410 1763
Tømming av slamavskillere hvert 3. år 915 1144
Tømming av slamavskillere pr. m3 480 600
Renovasjon    
Grunnavgift 4820 6025
Feiing    
Feieravgift 520 650
Gravemelding    
Gebyr 250 313

Grunnavgiften skal inkludere renovasjon til husstander. Det er beregnet 140 l matavfall, 240 l brennbart og 140 l papirdunk.
For større dunker økes gebyret med kr. 250 pr. 100 l + mva.
Grovavfall skal betales etter satser fra HRS.
Pipeavgift er flyttet til byggesak.
Nettleie ved bruk av vannmåler settes til 35% av fakturert forbruk.