Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Endring av tømmedager i forbindelse med jul og nyttårshelgen.

19.12.2016

På grunn av helligdager i forbindelse med jul og nyttår vil det bli enkelte endringer i tømmedager. Appen «Min renovasjon» vil være oppdatert i forhold til de nye tømmedagene.
Vi gjør oppmerksom på at i innkjøringsperioden kan dunkene bli tømt på andre tidspunkt enn ved normal rute. Dunkene må være tilgjengelig for renovatørene i tidsrommet
kl. 07-23.

For 2016 blir endringene som følger:

 

Ordinær rute papir 26/12, utføres 27/12.

Gjelder for områdene; Drag og Storjord

 

Ny tømmekalender

HRS lanserer en ny side for tømmekalender og vil ikke lenger legge ut tømmekalendere for hver kommune slik som før. Nedenfor søker du på adressen din og får opp kalender som gjelder for deg. Ved adressesøk vises de neste tømmingene for alle avfallstyper som tømmes hjemme hos deg, samt at du får mulighet til å skrive ut en tømmekalender som gjelder for hele året.

Vær obs på at kalender for hele året gjelder for inneværende år. Kalender for neste år vil være tilgjengelig så fort vi har kommet oss inn i det nye året.

Skulle du ikke finne adressen din i det nye systemet, kan du sende oss en melding via meldingstjenesten på denne siden.

Henteavstand
Dunk skal settes frem til kjørbar vei tømmedag. Husk at dunkene skal være tilgjengelige for renovatørene i tidsrommet kl. 07 – 23 på tømmedagen. Vintertid skal adkomsten til dunkene være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Ved ekstremvær vintertid oppfordres abonnenter ved stikkveier til å bringe avfallsdunken til fylkesvei eller riksvei. Husk at dunkene ved tømming skal plasseres med lokkets åpning mot veien. Følg den grønne pilen på lokket.

Farlig avfall
Farlig avfall kan ikke lenger settes frem under ordinær renovasjon. Det vil gjennomføres egen innsamling til høsten og det kan leveres direkte til miljøstasjonen.

EE-avfall
EE-avfall kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende varetype, eller til miljøstasjonen.
 

http://www.hrs.no/tommekalender/