Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Elektronisk søknad for bostøtte

15.09.2014

1. oktober lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte. Dette medfører noen endringer på Husbankens hjemmeside.

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du
- er student med barn
- er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
- er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Oversikt grenser

Hvordan søke bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.
Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 Kjøpsvik.

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

- hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
- hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
- hvis en eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
- hvis boutgiftene endrer seg
- hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på
Du kan også henvende deg til Tysfjord kommune ved serviceavdelingen for å få hjelp og veiledning. Du kan kontakte oss på telefon 75 77 55 00, på postmottak , eller per post til Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 Kjøpsvik.

Regelverk

- Lov om bostøtte
- Forskrift om bustøtte