Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Eiendomsskattelister 2018 til offentlig ettersyn

23.02.2018

Klagefrist er 6 uker fra 01.03.2018.

Eventuell klage på skatteberegningen sendes til:

postmottak@tysfjord.kommune.no

eller til

Tysfjord kommune
E-skatt kontoret
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Eiendomsskatt 2018 ;bolig- fritid

Eiendomsskatt 2018 ; Fritak

Eiendomsskatt 2018 ; Næring

Eiendomsskatt 2018; Verker og bruk