A A A

Driftsutvalget 2015 - 2019

 

Medlemmer Telefon Varamedlemmer Telefon
1. Jan-Einar Pedersen 913 29 285 1.  Ellen Verdier Pedersen 958 05 753
2. Marleif Eriksen   2. Tommy Kristensen 996 37 599
3. Hugo Ellingsen   3. Cille Skogvoll  
4. Emma Kristensen 992 36 762 4. Harald Pedersen  
5. Anne Kari Solheim 913 55 290 5. Johan Daniel Hætta  
    6. Gerd Sissel Stenseng  
       
1. Johanne Ellingsen   1. Stig Kåre Amundsen  
2. Berit Mølderup   2. Leif Harald Olsen  
    3. Heidi Marie Kalvåg  
    4. Jan Ivar Jakobsen  
       
       
Leder: Jan-Einar Pedersen    
Nestleder: Marleif Eriksen