Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

vannkran

Drag vannverk

 

Tysfjord kommune er i ferd med å fornye hovedvannledningen fra Kjærvannet til Drag. Her monteres nye pumper og moderne renseanlegg.
 
Samlet investeres det i underkant av 10 millioner kroner.
 
Kommunen håper på forståelse fra abonnentene på Drag for at det i en periode vil bli forstyrrelse på leveransen av vann fra vannverket.
 
Ferdigstillelse av anlegget er medio desember 2011.
 
 
 
Teknisk etat