Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Drag legekontor

03.06.2015

Det vil ikke være sekretær ved skranken på Drag legekontor torsdag 04.06.15 
Legetimene vil gå som normalt.

Telefoner til Drag legekontor settes automatisk over til Kjøpsvik legekontor denne dagen.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ta kontakt med vaktsentralen på
telefon 476 08 076 eller nødtelefonen på telefon 113.