Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

tilskudd

Distriktsmedisinsk senter på Drag

Helsedirektoratet har den 4. juni 2012 etter søknad fra Tysfjord kommune bevilget kr. 400.000 til planlegging av Tverrkulturelt Distriktsmedisinsk senter på Drag. Bevilgningen kommer i tillegg til tidligere innvilget Statstilskott fra Helsedirektoratet på kr. 550.000.

Formannskapet har godkjent mandat for plangruppa og prosessen med oppnevningen av representanter er nå igangsatt. Planarbeidet vil nå bli lyst ut i h.h.t. lov om Offentlige Anskaffelser og det vil bli vektlagt i utlysningen at de som skal være koordinator og utarbeide forprosjektet har helsefaglig kompetanse og erfaring fra tverrkulturelle problemstillinger.
 
 
Kjøpsvik den 19.6. 2012.
 
Konrad Sætra
rådmann