Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon informasjon blaa

Dialogmøter

STH (Steigen, Tysfjord og Hamarøy)- utvalget har vedtatt å utarbeide felles plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for de tre kommunene. Planen skal gjelde for perioden 2013-2016.

Planen vil blant annet danne grunnlaget for søknader om spillemidler til idretts- og friluftsformål.

Frivillige organisasjoner, idrettslag og andre som vil, oppfordres til å komme med innspill til planen på de åpne informasjons- og dialogmøtene som finner sted:

Drag 03.09.2012 kl. 18:00 på Árran- Låpptå

Musken 06.09.2012 kl. 18:00 på Musken skole

Kjøpsvik 11.09.2012 kl. 18:00 på Tysfjord rådhus

Storjord 12.09.2012 kl. 18:00 på Tysfjord turistsenter

Velkommen!