Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

møterom

Dialogmøter - Kommuneplanens arealdel

I tilknytning til arbeidet med Kommuneplanens arealdel inviteres det til følgende dialogmøter:

For Næringslivet:                      Tirsdag den 11. september kl. 10:00 - 14:00

For organisasjoner og lag:        Tirsdag den 11. september kl. 18:00 - 20:00

Sted: Kommunestyresalen, Tysfjord rådhus

 

 

Kjøpsvik den 3. september 2012 

Mvh.

Konrad Sætra
Rådmann