Totalt var det samlet 28 ansatte på samfunnshuset på Drag.

Hensikten med møtet var å øve på god dialog mellom ansatte og tillitsvalgte i de to kommunene, og ikke minst bli enige om hva som er viktig å prioritere i prosessen fremover.

Møtet startet med en orientering fra rådmann Arne Kvernsjø i Tysfjord og rådmann Eirik Andre Hopland i Hamarøy om status i de to kommunene og utfordringene fremover.

Deretter orienterte fungerende prosjektleder Narvik/Ballangen/Tysfjord Marianne Kvensjø og fungerende prosjektleder Hamarøy/Tysfjord Even Ediassen om hvor langt prosessen er kommet i de respektive kommunene og hva som er gjort så langt.

Deretter ble ledere og tillitsvalgte blandet i 4 grupper som jobbet med oppgaver knyttet til samarbeid og dialog mellom ansatte, mulige samarbeidsområder og utfordringer fremover. Det ble det levert skriftlig svar fra samtlige grupper. Dette danner grunnlag for å arbeide videre med hvordan prosjektet skal organiseres, og ikke minst hvilke områder som skal prioriteres.

Noen moment som ble trukket frem under diskusjonen:

  • Viktig at ansatte får avklart sin arbeidssituasjon ganske raskt
  • Viktig at arbeidsgruppene som skal jobbe med ulike fagområder kommer raskt i gang
  • Milepælsplan må på plass ganske tidlig
  • Ledere og tillitsvalgte må møtes fremover for å planlegge og lede arbeidet
  • Viktig med en forpliktende økonomisk plan for å håndtere utfordringene fremover

Dette var noen av mange moment som ble tatt opp under møtet.

Med bakgrunn i dette møtet blir det nå fremover gjennomført møter mellom Hamarøy og Tysfjord kommune med formål om å utforme prosjektorganisasjonen, lage budsjett for prosjektarbeidet og prioritere hvilke saker som det er viktig å komme raskt i gang med.