Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Demensteam

Fakta

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder.
Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av adferd.
Det er viktig å vite at disse symptomene også kan opptre ved andre lidelser og kan behandles (eks. depresjon, vitaminmangel). Det er derfor svært viktig med utredning for å finne årsak til symptomene.

Demensteamet

Demensteamet er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt ved spørsmål i forhold til demens/ mistanke om demens.

Vi bistår lege i demensutredning i pasientens eget hjemmemiljø.
Vi gir støtte og veiledning til den enkelte og pårørende.
Vi gir veiledning av pleiepersonell.

Teamet består av helsepersonell med spesialutdanning og kursing innen demens.

Kontaktpersoner

Jenni Aspaas
Anette Krogh
Evy Paulsen

Tlf 75 77 48 01

 

Nyttige nettsider:
www.helsenorge.no/demens
www.helsdirektoratet.no/demens