Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalgets oppgaver er nærmere omhandlet i forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av departementet.

Medlemmer Telefon
1. Ann Aashild Hansen (leder) 916 83 310 
2. Lars-Olle Gerhardsen (nestleder) 994 71 323
3. Øystein Eide 945 40 602
   
Varamedlemmer Telefon
1. Beate Rahka Knutsen 915 41 340
2. Kristin Kristiansen 757 73 355
3. Bjarne Langmo 757 73 672

 

Her finner du alle innkallinger og protokoller for kontrollutvalget: