Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Bygdebøker

Bygdebøkene kan bestilles ved å ringe sentralbordet på tlf. 75 77 50 00, evt. kontakt oss på e-post.

Bestillingsskjema finner du her (pdf).

 

Et sammensatt fellesskap, Tysfjord Kommune 1869-1950, Bjørg Evjen, utgitt i 1998.

Bokas tittel, "Et sammensatt fellesskap" knyttes blant annet til Tysfjord som en svært sammesatt kommune, både ut fra næring, etnisitet og religion. Boka beskriver utviklingen av hele tysfjordsamfunnet fra fiske og jordbruk til moderne industri. Vi får en grundig beskrivelse av mangfoldet, begrensningene og mulighetene i et lite nordnorsk kystsamfunn.

Velferd og mangfold, Tysfjord Kommune 1950-2000, Bjørg Evjen, utgitt i 2001.

Dette bindet, som går fram til tusenårsskiftet, tar opp igjen trådene fra "Et sammensatt fellesskap"; Tysfjord som et kommunalt fellesskap, men også som en svært sammensatt kommune, både ut fra næring, geografi, etnisitet og religion. For tida etter 1950 skal den lokale utviklinga sees i forhold til framveksten av det moderne velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet i denne perioden var et delmål under det store sosialdemokratiske industrialiseringsprosjektet. Med Arbeiderpartiet i ledelsen var det viktig å skape en ny næringslivstruktur der primærnæringene ble rasjonalisert og tilpasset industriens behov, blant annet ved å gjøre norske lokalsamfunn mer forutsigbare, lettere å styre. Kommunene ble viktige reskaper for å gjennomføre de nye verdiene, så også Tysfjord kommune.

 

Prisliste:

Tittel Pris pr. stk
Et sammensatt fellesskap, Tysfjord Kommune 1869-1950 Kr. 50,-
Velferd og mangfold, Tysfjord Kommune 1950-2000 Kr. 50,-

 

Bøkene "Fra steinalderen til 1700-tallet" og "Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune" selges av Lødingen kommune.

Fra steinalderen til 1700- tallet, Alf Ragnar Nielssen, utgitt i 1990.

Boka handler om den historiske utviklinga i området fra de eldste tidene og til 1700- tallet, basert på de lokale kildene. Den røde tråden er befolknings- og bosettingshistoria, og kampen for levebrødet gjennom tidene. Det er også lagt vekt på det etniske fordi områdets historie fra urgammel tid er preget av to kulturer, den samiske og den norske.

Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune, Alf Ragnar Nielssen og Hilgunn Pedersen, utgitt i  1994.

Dagens kommuner Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord utgjorde i gammel tid det vidstrakte Lødingen prestegjeld - geografisk et av de aller største i hele landet. Fra 1838 og til 1869 var området også en eneste kommune. Denne boka, som er oppfølgeren til bindet "Fra steinalderen til 1700- tallet", beskriver den historiske utviklinga i området i tida fra 1700 til 1870. Det er lagt vekt på å gi ei bred skildring av samfunnsforholdene i hele området - befolkning, næringsliv, sosiale forhold, skolehistorie, kommunalhistorie, etniske forhold m.m. Perspektivet veksler mellom de større linkene og enkeltskjebner. Boka avsluttes med den spennende fasen da "den moderne tida" gjør sitt inntog i distriktet.