Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A
 

Buollem ja gádjom

Ofoten brann IKS ikon_80x77

Ofoten Brann IKS

Brann- og redningstjenesten ble fra 2008 organisert som et interkommunalt selskap, Ofoten Brann IKS. Dette er et samarbeid mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner. Selskapet består av Forebyggende avdeling, Beredskapsavdeling og Feievesen.

 

Ofoten Brann IKS
Brannbakken 1
8512 Narvik

Tlf: 76 91 35 77

Leder for feiertjenesten: stian.watne@ofoten-brann.no


Søknadskjema - fritak for feieavgift