Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon informasjon blaa

Bosettingskommune

 

Tysfjord kommune har forpliktet seg til å være bosettingskommune frem til 2013.
 
I første omgang vil to damer samt tre familier bosette seg i Kjøpsvik.
Dette er kvoteringsflyktninger fra Eritrea og Somalia.
 
 
Vi håper at alle tar godt i mot våre nye innbyggere og integrerer dem i vårt samfunn. 
  
 
Kontaktinformasjon:
 
Flyktningkonsulent Liv Solheim, mobil 90242548
Flyktningkonsulent Kai Hansen, mobil 48154640
 
 
Les mer om bosetting på http://www.imdi.no/no/Bosetting/