Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

08.12.2017
Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018.

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Viktig med informasjon til pasientene

Det er viktig at pasienter som har behov for fysioterapi får informasjon om at det ikke lenger er nødvendig med henvisning.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere.

Haste- og alvorlighetsgrad

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.

Bortfallet av kravet til henvisning til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.