Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Startlån og boligtilskudd

Boligtilskudd

 

Her finner du en utfyllende veileder.

Etablering i egen bolig
Du kan skaffe deg egen bolig på flere måter. Du kan kjøpe ny eller brukt bolig (selveier eller i borettslag og lignende) eller eventuelt bygge en ny. Nybygging blir ofte for dyrt.
Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i den kommunen du ønsker å bo i. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg. Dette gjelder i forhold til å finne egnet bolig og til å gi informasjon om finansieringsmuligheter og støtteordninger (for eksemp el bostøtte). Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi, slik at du også etter boligkjøpet sitter igjen med tilstrekkelige midler til livsopphold.
Deretter kan du, eventuelt i samarbeid med saksbehandler i kommunen, finne fram til en egnet bolig.
Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har godkjent boligen for tilskudd og/eller lån.

Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.

For å søke boligtilskudd til etablering bruker du søknadsskjema HB 8.S.1. Søknaden finner du her. Søknaden sendes til kommunen. Kommunen kan også hjelpe deg med utfylling av søknaden.

Utbedring/tilpasning av bolig
Å utbedre en bolig innebærer å gi bygningen en høyere standard enn tidligere, for eksempel enøk-tiltak.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming.
Vi anbefaler at du kontakter kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning.
Refinansiering
Der som du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån og/eller boligtilskudd til refinansiering av boliggjeld og eventuelt annen gjeld. Dette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at du/dere får fortsette å bo i boligen.
Det forutsettes at refinansieringen, eventuelt sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i forhold til bolig.

Boligtilskudd til refinansiering er behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

For å søke boligtilskudd til refinansiering bruker du søknadsskjema HB 8.S.1.
Søknaden sendes til kommunen.
Faglig hjelp til planlegging av egen bolig

Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke Husbankens regionkontor om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 12.000,-. Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 12.000,-.  I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd.
For å søke prosjekteringshjelp brukes søknadsskjema HB 8.S.05. Søknaden sendes Husbanken. Kontakt gjerne kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning.
Krav om tilbakebetaling
Bevilget boligtilskudd på over kr 40.000,- kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom boligen disponeres i strid med forutsetningene som lå til grunn ved utbetaling av tilskuddet.