Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Boligsalg – Ny utlysning

17.12.2014

Tysfjord kommune ønsker å selge følgende bolig:

Liveien 4 – Seksmannsbolig

Salget vil være til høystbydende. Boligen er i dårlig til svært dårlig forfatning, og befaring anbefales. Det forutsettes at saken godkjennes politisk.

Frist for innlevering av tilbud settes til 12.01.2015.

Ved spørsmål kontaktes Pål Strøm Jensen på telefon 932 58 202 eller

e-post ps.jensen@tysfjord.kommune.no

Pål Strøm Jensen

Teknisk sjef