Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon sametinget

Besøk

 

Mandag 20.juni besøker visepresident i Sametinget Laila Susanne Vars Tysfjord.

Formålet med besøket er å innhente kunnskapsgrunnlag i forbindelse med en sametingsmelding om opplæring som sametingsrådet skal utarbeide. Vedlagt ligger en redegjørelse om den planlagte opplæringsmeldingen som var drøftet på Sametingets plenumsmøte forrige uke. Visepresidenten ønsker innspill på de ulike tema som er tenkt behandlet i meldingen og er også åpen for nye forslag.

Møtene holdes i auditoriet på Arran lulesamiske senter.
 
Tidsplanen for dagen er følgende:
 
09.00 -10.00: Møte med lærerne som underviser i samisk både på Drag skole, Språksenteret på Arran, Storjord skole og Hamarøy sentralskole. ( Ber om at de aktuelle lærerne blir varslet). Møtet er også åpent for andre lærere i Tysfjord.
 
10.30-12.00: Åpent folkemøte
Spesielt invitert er foreldre og skoleeiere, både administrativ og politisk ledelse i Tysfjord og Hamarøy. Ledelsen ved Knut Hamsun skole og politisk og administrativ ledelse ved Arran Lulesamiske senter.
 

På vegne av visepresidenten ønskes alle velkommen !