Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Barneombudet og Tysfjord kommune samarbeider om utvikling av ny Oppvekstplan

 

bamselogo.png

Barneombud Anne Lindboe og fem av hennes rådgivere var 04.04.18 vertskap for et møte med

prosjektleder Tor Erik Rønne i anl drøftinger av aktuelle faglige tema og mulighetene ved å

samarbeide om å utforme en Oppvekstplan som ivaretar de krav FNs barnekonvensjon

stiller til oss.  Dette sees i sammenheng med tidligere fokus på kommunenes etterlevelse av

barnekonvensjonen, gjennom Fylkesmannens i Nordlands satsning i 2011 kalt

«Vårres unga -  vårres framtid» og tilhørende erfaringer fra kartlegging i kommunene i Nordland.

Barneombudet viste stor interesse for det endrings- og utviklingsarbeid som pågår i Tysfjord,

og delte velvillig av kunnskap og erfaringer de har. 

Barneombudet vil følge og støtte oss i det videre arbeidet med å lage ny Oppvekstplan.

 

 

samling.jpg

F.v.: rådgiver Sveinung Arnestad, seniorrådgiver Sanne Hofman, barneombud Anne Lindboe, prosjektleder Tor Erik Rønne, seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver Anders Prytz Cameron, seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen (foto: T.E.Rønne)