Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Barnehageinformasjon

Tysfjord kommune har følgende barnehager:

  • Drag barnehage, Drag
  • Árran Mánnájgárdde, Drag
  • Pæsatun barnehage, Kjøpsvik
  • Storjord oppvekstsenter, Storjord
     


Hovedopptak for barnehageåret 2016/2017:
Nytt barnehageår starter 22.08.2016 (Árran Mánnágjárdde starter 15.08.2016).
Barn som allerede har plass i de kommunale barnehagene slipper å søke på nytt.
For de som ikke allerede har plass er søknadsfrist til barnehagene er 01.03.2016.

De som har plass i Árran Mánnágárdde inneværende barnehageår må søke på nytt til neste barnehageår. Søknadsskjema til de kommunale barnehagene fås i den enkelte barnehage, på rådhuset eller du kan finne printbart søknadsskjema her. Søknadsskjema til Árran Mánnájgjardde fås i barnehagen eller på www.arran.noPå grunn av samordna opptak i barnehagene skal søknad om plass i alle barnehagene sendes til:
Tysfjord kommune
Oppvekst og utdanning
Postboks 104
8591 Kjøpsvik


 

Betalingssatster for barnehagene:
Hel plass: 2580
Halv plass: 1290


Foreldrebetaling kreves inn en gang pr. mnd. i henhold til vedtatte satser, og gjeldende fra den 20. til den 20. hver måned. Fast plass betales for 11 mnd. pr. år. Juli måned er betalingsfri periode.