Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Barnehageinformasjon

Tysfjord kommune har følgende barnehager:

  • Drag barnehage, Drag
  • Árran mánájgárdde, Drag
  • Pæsatun barnehage, Kjøpsvik
  • Storjord oppvekstsenter, Storjord
     


Hovedopptak for barnehageåret 2018/2019:
Nytt barnehageår starter 20.08.2018 (Árran mánájgárdde starter 13.08.2018).
Barn som allerede har plass i de kommunale barnehagene slipper å søke på nytt.
For de som ikke allerede har plass er søknadsfrist til barnehagene er 01.03.2018.

Søknadsskjema til de kommunale barnehagene fås i den enkelte barnehage, på rådhuset eller du kan finne printbart søknadsskjema her. Søknadsskjema til Árran mánájgárdde fås i barnehagen eller på www.arran.noPå grunn av samordna opptak i barnehagene skal søknad om plass i alle barnehagene sendes til:
Tysfjord kommune
Oppvekst og utdanning
Postboks 104
8591 Kjøpsvik


 

Betalingssatster for barnehagene:
Hel plass: 2910
Halv plass: 1455


Foreldrebetaling kreves inn en gang pr. mnd. i henhold til vedtatte satser, og gjeldende fra den 20. til den 20. hver måned. Fast plass betales for 11 mnd. pr. år. Juli måned er betalingsfri periode.

Oppsigelse må være skriftlig. Oppsigelsen trer i kraft 2 måneder etter dato på oppsigelses brev.