Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Bájggekino

Ungdommens hus

En gang i måneden settes det opp kino i Kjøpsvik og på Drag. Hver kinokveld vises det som regel to forestillinger, hvorav den ene er for barn. 

Søndag er kinodag i Kjøpsvik, og den blir vist i Blåsalen. Torsdag er kinodag på Drag, og den blir vist på Drag-Helland samfunnshus.