Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Árvvalime gåbddåbádde

18.05.2014

2014 rájes la ådå stáhta ruhtadoarjjavuogádus boahtám man ulmme I gåbddåbättev smávep sajijda åttjudit. Stájgo, Divtasvuonan ja Hábmera suohkana galggi ruhtadårjav åhtsåt gåbddåbáddeværmádagáv suohkanijda åttjudittjat. Åbbålasj værmádahka I sávadahtte, ja suohkana sihti tjuovvot dajt ævtojt ma tjuovvu jus stáhtta galggá doarjjagav vaddet. 

Gájka gudi sihti árvvalit (siebre, vidnudagá, ájnegis ulmutjja jnv.) máhtti ietjasa vuojnov buktet åvddåla 02.06.2014. 


Dájda bájkijda li barggamin Divtasvuona suohkanin:
     Gásluokta, aktisattjat birrusij 454 oasste
     Stuorgiedde, aktisattjat birrusij 158 oassteÁrvvalime sáddiduvvi Divtasvuona suohkana guládallamilmutjij Egil Skalltje, mæjllaj egil.skalltje@tysfjord.kommune.no.