Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Árran viser utstilling og arrangerer seminar om seksuelle overgrep

09.04.2015

Seksuelle overgrep rammer et betydelig antall barn og unge og er et stort samfunnsproblem i Norge i dag (http://www.reddbarna.no/nyheter/ny-kampanje-mot-seksuelle-overgrep). Samtidig vet vi at barn sjelden forteller om hva de har vært utsatt for og relativt mange utsatte lar være å snakke om det, selv i voksen alder. Temaet er svært tabubelagt, og forbundet med skyld, skam og selvforakt, uttaler rådgiver Anne Kalstad Mikkelsen. 

 
 
 

Árran museum skal være et sted for interessant samfunnsdebatt og vi vil formidle og påvirke aktuelle, viktige og uløste problemstillinger i vårt samfunn. Árran ønsker derfor å rette fokus mot seksuelle overgrep gjennom utstilling og seminar:
 

  • Den 13. april kl. 12 viser vi utstillingen «Født til liv» - ei personlig utstilling om å være utsatt, av Rita Anne Berntsen
     
  • Den 29. april arrangerer vi seminaret « Taushet er ikke alltid gull – Seminar om seksuelle overgrep», Rita Anne Berntsen og Elisabeth Gerhardsen, SANKS.


Árran har over år løftet frem kontroversielle og tabubelagte tema både i det norske og samiske samfunnet. Gjennom BRUDD-nettverket har vi søkt å inkludere grupper som har erfaringer med marginalisering og stigmatisering. Alle medlemmer i et samfunn trenger anerkjennelse og i tråd med tidligere BRUDD- utstillinger vil vi gjennom den planlagte utstillingen og seminaret løfte frem fortellinger basert på utsattes erfaringer.

I forbindelse med utstillingen og seminaret samarbeider Árran med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern) og har opprettet kontakt med helsepersonell i Tysfjord kommune.

Nærmere opplysninger om utstillingen og seminaret gir Anne Kalstad Mikkelsen, tlf  757 75 115 / 95068961 og Ragnhild Lien, tlf 757 75  104.