Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

oppslagstavle

Åpent møte

 

Tysfjord kommune holder åpent møte 21.3.2012
 
Informasjon om samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tysfjord kommune om
bruken av  tospråklighetsmidler 2012-2014.
 
Dialog angående utviklingsdelen/aktiviteter. 
 

Dag:
onsdag 21. mars 2012
 
Tid: kl 18.00-20.00

Plass:
Rådhuset, KjøpsvikDet serveres kaffe.
Alle er velkomne!

Les samarbeidsavtale på Sametingets hjemmeside HER.
Divtasvuona suohkan
Tysfjord kommune
julevsámegiellakonsulænnta / lulesamisk språkkonsulent
Britt-Inger Tuorda