Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Åpent folkemøte

30.04.2012

Sametinget inviterer til folkemøte på Drag i Tysfjord kommune 7. mai kl. 14.00 – 16.00.
Møtet vil finne sted på Árran i 2. etg.

I forbindelse med Sametingets arbeid med melding om samiske språk, ønsker Sametinget debatt og innspill om samisk språkpolitikk. Sametingsrådet ser det som svært viktig at det samiske samfunnet inkluderes i arbeidet med den fremtidige språkpolitikken, og håper at mange vil komme med tanker, innspill og hvilke utfordringer vi møter innen språk og språkutvikling.
 
Redegjørelsen om samisk språk, som ble lagt fram for Sametingets plenum 18. april i år, legger grunnlag for språkmeldingen. Redegjørelsen skisserer en rekke hovedutfordringer innen språk. Hovedinnsatsområdene i redegjørelsen er;
 
-brukere av samisk språk
-bruk av samisk språk
-språkfaglig utvikling
-Sametingets rolle og myndighet i språkpolitikken
 
Sametingsmeldingen om samisk språk vil være Sametingets verktøy i det videre arbeidet for styrking og utvikling av samisk språk, og derfor er det viktig at så mange språkmiljøer som mulig har fått belyst sine utfordringer og tanker for fremtiden. 
 
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!