Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Ansvarlig hundehold

26.02.2014

Grunnet langvarig barfrost med påfølgende oppbygging av svellis over betydelige arealer i utfordrende terreng, finner Tysfjord kommune det nødvendig å minne eiere av hunder om påkrevd ansvarlig hundehold. Under disse rådende vanskelige isforhold vil lokale bestander av elg være svært utsatt, og mulig forfølgelse av hund kan få fatale følger.

Hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller annet. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

I ordinær tid for bandtvang skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. I perioden uten bandtvang kan hunder bare være løs når de blir kontrollert på en aktsom måte, eller forsvårdlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Det er eksempelvis ikke tillatt å slippe hunden løs uten tilsyn i forbindelse med lufting, og hunden skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt.


For øvrig vises det til lov om hundehold av 01.01.2004, kapittel 2, sikring av hunder:

§ 4 Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs. Hunder kan være løs bare når de,
a: blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
b: er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel

Den som holder en hund i bånd skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll. Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger elelr stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hun og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn bli skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.Viltforvaltningen