Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Etatsadministrasjon

24.01.2008
Navn Tittel E-post Telefon
Gunnar Solstrøm Oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm 75 77 55 39
      916 88 506
Anita Brønmo Rektor, Kjøpsvik skole Anita Brønmo 75 77 52 60
Britt Karin Hansen Rektor, Drag skole Britt Karin Hansen 75 78 57 04
      908 46 100
Stian Aspheim Styrer, Pæsatun barnehage Stian Aspheim 75 77 41 28
Heidi Kalvåg Styrer, Drag barnehage Heidi Kalvåg

75 77 36 66

Johannes Formanowski Rektor, kulturskolen Johannes Formanowski 994 27 290