Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Annen informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep

08.06.2017

Helleriss Korsnes.jpg

 

Her samler vi lenker til eksterne nettsider og artikler om vold og seksuelle overgrep.

  • Overgrep.no er en ny nettressurs med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet retter seg mot både unge og voksne, kvinner og menn, og har informasjon til både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Foruten spørsmål og svar så er det og en oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbud.
  • SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag har en flott nettside med god og relevant informasjon, se i hovedmenyen til vestre på nettsiden:
  • SANKS - Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
  • Nettbasert kurs om vald og seksuelle overgrep mot barn, for tilsette i barnehage og barneskule

 

Hva har vi gjort, og hva gjør vi - Trenger du hjelp i forbindelse med seksuelle overgrep?