Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A
 

Årromdoarjja

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Serviceavdelingen, rådhuset. Tlf 75 77 55 00

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ 
Fra januar 2017 gikk vi over til å beregne bostøtten ut fra den faktiske inntekten du eller dere har hver måned, og ikke ut fra siste skatteoppgjør slik reglene har vært før.
https://www.husbanken.no/bostotte/2017-nytt-regelverk/ 

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 
http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på http://www.husbanken.no/bostotte/. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

Regelverk


Brosjyre/video
 
Informasjon om bostøtte

Sjekk om du har rett til bostøtte