Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Ådå viehkke háldadusoajvven

22.08.2018

kaymel.jpgKay Meløysund le virggáj biejadum ådå viehkke háldadusoajvven Divtasvuona suohkanin.  
Kay le, gåktu maŋepnamma ilmot, álgos Meløyas. Sån la 38 jage vuoras ja sivijlaekonåvmmå  vuodon, aktan rijkajgasskasasj njunjos- ja giella duoddeåhpadus.  
Maŋemus guhtta jage le sån barggam ekonomijaoajvven Røsta suohkanin, ja gidán le duoddáj sadjásin barggam  ekonomijaoajvven Suortta suohkanin. 
Åvddål gå Røstaj bådij bargaj moadda jage Roandemin, konsulænntan ja investerimusrádevadden. 
Suv vuostasj barggo lij organisstasadjásasj, ja juska dat ittjij sjatta suv virgge le sujna vilá uddni stuorra berustibme musihkkaj ja sierraláhkáj kåvrråj. 
Røstan årru guojmijn Kjell-Arne ullárájen, ietjat guollejielajn.     
Kay galggá muhtemæráj barggat desik le stuovvásin Divtasvuonan gålgådismáno gietjen.   

Sávvap Kayav buorisboahtem Divtasvuodnaj!