Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Høring - Nettilknytning av Øvre og Nedre Russvik kraftverk

23.09.2019

russvik.pngNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Nordkraft Prosjekt AS for nettilknytning av Øvre og Nedre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune, i Nordland fylke.

Tiltaket innebærer å bygge en ca. 2 km lang 22 kV jordkabel mellom de to kraftverkene, samt en ca. 5,5 km lang 22 kV sjøkabel frem til tilkoblingspunkt i Nord-Salten Kraft sitt regionalnett.

Begrunnelsen for søknaden er behovet for å kunne knytte de konsesjonsgitte kraftverkene til nett. Jordkabelen vil hovedsakelig følge grøftekant i eksisterende vei, og legges som sjøkabel over til Kikvik. I følge Nordkraft Prosjekt er det få negative virkninger av tiltaket i driftsfasen. Anleggsarbeidet er estimert til å vare ca. ett år.

Nordkraft Prosjekt AS søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Se detaljer i søknad og kart her.

Skannet versjon her.