Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

HØRING: Godkjent reguleringsplan saknr. 82/17 Árran lulesamisk senter

29.12.2017

I møte den 13.12.2017 saknr. 82/17 godkjente Kommunestyret i Tysfjord kommune forslag til reguleringsplan fra Árran lulesamisk senter i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er Hamnesodden på Drag i Tysfjord kommune, hvor Árran lulesamisk senter er lokalisert. Planen omfatter også veien mellom Árran lulesamisk senter og Læstadianske forsamlingshuset, samt parkeringsarealene til Læstadianske forsamlingshuset.

Formålet for reguleringsplanen er å legge grunnlag for ombygging av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg, samt etablering av gode uteområder, både parkering, stier og museale opplevelser.

Planen med tilhørende dokumenter gjøres herved tilgjengelig for offentligheten.

Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage sendes til Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik, e-post: postmottak@tysfjord.kommune.no

Med hilsen

Teknisk etat