Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Nyttig informasjon om bruk av legevakten

01.12.2015

 

Når du ringer legevakten på telefonnummer 116 117, blir du ofte spurt om – som det må sjekkes ut på forhånd så langt det lar seg gjøre:

 • navn og fødselsdato (i tillegg; navn på mottak må alltid opplyses)
 • temperatur
 • medisinbruk
 • allergier
 • annen sykdom, kronisk sykdom
 • ID (må medbringes ved eventuell time)

Riktig bruk av legevakten

Kontakt legevakten ved:

 • akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
 • sterke smerter i brystet eller magen
 • alvorlige pusteproblemer
 • skader som trenger legehjelp (kutt må syes innen seks timer)
 • mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
 • alvorlig sykdom hos barn/spedbarn
 • alvorlig psykisk sykdom som trenger akutt hjelp

Kontakt ikke legevakten - men henvend deg til din faste lege (eller helsesøster ved mottaket) ved:

 • forkjølelse og influensalignende sykdom
 • øreverk og øyekatarr
 • spørsmål om bronkitt og hoste
 • feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
 • ved behov for sykemelding
 • fornyelse av resepter
 • sykdom over flere dager uten forverring

Hvem møter deg på legevakten?

Legevakten er bemannet med sykepleier og lege. Når du ringer legevakten møter du en sykepleier som vurderer din tilstand etter tre « hastegrader»

 • AKUTT - Ingen ventetid 
  Melder du en livstruende skade eller tilstand over telefon, får du akutthjelp uten ventetid.
 • HASTER - Hjelpes så fort som mulig 
  Gjelder skader og tilstander som gir store plager.
 • VANLIG - Kan vente 
  Mindre alvorlige skader og tilstander behandles når det er ledig kapasitet. På det travleste kan det være opptil flere timers ventetid. Ring derfor legevakten på forhånd og skaff deg en timeavtale. Din faste lege har mulighet til videre oppfølgning og kontroll. Allmennlegene har avsatt noe tid til behandling av akutte skader og sykdommer i sin kontortid.

Om natten er legevakten kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene.