Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Nemder og råd

 

  KONTROLLUTVALG
ARBEIDSMILJØUTVALGET LAGRETTSMEDLEMMER
REPR. TIL STYRET I ARRAN MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT
BYGGEKOMITE KOM.DELSUTVALG FOR DRAG/HELLAND
BARNAS REPRESENTANT I BYGNINGSRÅDET KOM.DELSUTVALG FOR GRUNNFJORD/HULLØY/STORÅ
BEREDSKAPSRÅD KOM.DELSUTVALG FOR HAUKØY/SKROVKJOSEN
REPR. DRAG/HELLAND SAMFUNNSHUS KOM.DELSUTVALG FOR HELLEMOFJORDEN:
DRIFTSUTVALGET KOM.DELSUTVALG FOR KJØPSVIK/HUNDHOLMEN/KJELKVIK
ELDRERÅDET KOM.DELSUTVALG FOR STORJORD OG OMEGN
MEDLEM TIL FELLESRÅDET KOMREV NORD IKS
FORLIKSRÅD NORD-SALTEN KRAFTLAG REPRESENTANTSKAP
FORMANNSKAP REPR. I OFOTEN FRILUFTSRÅD
HEIMEVERNSNEMND PARTSSAMMENSATT UTVALG
HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP MEDLEM TIL STYRET FOR PPT I OFOTEN
INNKVARTERINGSNEMNDER  
  STYRE TIL STIFTELSEN RØRVIK GÅRD
SAKKYNDIG ANKENEMD FOR EIENDOMSSKATT REPR. TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG
SAKKYNNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT REPR. TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG
REPR. TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND SAMISK REPRESENTANT TIL STH
KOMMUNESTYRET 2015-2019 SKJØNNSMANNSUTVALG
KONTAKTUTVALG FOR LANDSFORENINGEN MOT KREFT KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 


ARBEIDSMILJØUTVALGET:

ARBEIDSGIVERSIDEN ARBEIDSTAKERSIDEN
Medlemmer Personlig vara Medlemmer Personlig vara
1. Rådmannen 1. Rådmannens stedfortreder 1. May Sissel Thomassen 1. Hege Nielsen
2. Ordfører 2. Varaordfører 2. Beathe Knutsen 2.  Ann-Ellen J. Eide
3. Heidi Kalvåg 3. Filip Mikkelsen  
  Hovedverneombud  Mette Tørnes


KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL STYRET I ÁRRAN:

Medlem Varamedlem
Ordfører Varaordfører

 

STYRET I STETINDHALLEN:

Styreleder Johan Daniel Hætta
Styremedlem Vanja Skjellnes
Styremedlem Tom Erik Morthen


BYGGEKOMITÉ:

Medlemmer
1. Rainer Soleng
2. Inger Åmo
3. Skjalg Solhaug

 

BARNAS REPRESENTANT I BYGNINGSRÅDET:

Medlem Varamedlem
Nelly Beathe Molvik Berit Mølderup


BEREDSKAPSRÅD:

Ordfører, rådmann, brannsjef, kommunelege 1, lensmann, skogmester, folkeregisterfører, 1 rep. fra Norcem.


KOMMUNENS REPRESENTANTER DRAG/HELLAND SAMFUNNSHUS:

Medlem Varamedlem
Rudi Langseth Brynjulf Furubak

 

 ELDRERÅDET:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Edvard Olav Stenbakk 1. Jan Erik Ellefsen
2. Ragnhild Larsen 2. Sigrun Lie
3. Rigmor Akermo 3. Sigurd Nergård
4. Johanne Ellingsen 4. Gunlaug Sandvik
5. Kjell Hveding 5. Bernt O. Ness

Leder: Edvard Olav StenbakkMEDLEM TIL FELLESRÅDET:

Medlem Varamedlem
Johan Daniel Hætta (leder) Edith Mona Olsen


FORLIKSRÅD:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Lars-Olle Gerhardsen 1. Egil Skalltje
2. Ellen Verdier Pedersen 2. Skjalg Solhaug
3. Jan-Einar Pedersen 3. Anne Nille Sjøgård

 

FASTE MØTEFULLMEKTIGE TIL FORLIKSRÅDET:

Medlemmer
1. Bjørnar Grunni
2. Heidi Kalvåg
3. Øystein Allen Eide


FORMANNSKAP:

  Medlemmer   Varamedlemmer
1. Tor Asgeir Johansen 1. Emma Kristensen
    2. Tommy Kristensen
    3. Johan Daniel Hætta
       
1. Guttorm Aasebøstøl 1. Ellen Verdier Pedersen
    2. Jan-Einar Pedersen
       
1. John G. Skogvoll 1. Marleif Eriksen
    2. Rainer Soleng
       
1. Filip Mikkelsen 1. Øyvind Johansen
2. Heidi Kalvåg 2. Leif Harald Olsen
    3. Jan Ivar Jakobsen


HEIMEVERNSNEMND:

Ivaretas av kommunens beredskapsråd. Jfr. ks vedtak i sak 09/07


KOMMUNENS REPR.ESENTANTER TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP (HRS):

Medlem Varamedlem
Øystein Eide John Gunnar Skogvoll


INNKVARTERINGSNEMNDER:

Ivaretas av kommunens beredskapsråd, jfr ks vedtak i sak 09/07.

 

JORDSKIFTEMEDDOMMERER TIL SALTEN JORDSKIFTERETT 2017-2020:

1. Guttorm Aasebøstøl 14. Tommy Kristensen
2. Roy Arne Westermann 15. Kurt Allan Nilsen
3. Idar Westgård 16. Jan Ivar Jakobsen
4. Svein Ole Andorsen 17. Magnus Lie
5. Ann Aashild Hansen  18. Aina Olsen
6. Rolf Martin Andersen 19. Karete Pedersen
7. Siv Ingunn Kintel 20. Anne Kalstad Mikkelsen
8. Øyvind Johansen 21. Børge Kjær
9. Stig Arvid Tangen 22. Karl Gunnar Mikkelsen
10. Marius Olaf Nilsen 23 Nelly-Beate Hveding Molvik
11. Hans Petter Skjellnes 24. Rune Pedersern
12. Asgeir Kvalvik 25. Knut Arne Ediasen
13. Lars


SAKKYNDIG ANKENEMND FOR EIENDOMSSKATT:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Evelyn Jakobsen 1. Liv Solheim
2. Odd N. Jensen 2. Bjørn Johansen
3. Hugo Ellingsen 3. Stig Kåre Amundsen
4. Kjell Hveding 4. Ivar Jakobsen
5. May Sissel Thomassen 5. Johanne Ellingsen

Leder: Kjell Hveding

Nestleder: Hugo EllingsenREPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND:

Representant Vara
Ordfører Varaordfører


KOMMUNESTYRET 2015-2019:

Arbeiderpartiet

Representanter Vararepresentanter
1.  Tor Asgeir Johansen 1.  Alfhild Larsen
2.  Emma Kristensen 2. Anne Kari Solheim
3.  Johan Daniel Hætta 3. Viggo Vikholt
    4. Nelly Beate Molvik
    5. Beate Jensen
    6.  Gerd-Sissel Stenseng
    7. Ulf Smines
    8. Bjarne Langmo

Uavhengig

Representanter Vararepresentanter
1. Tommy Kristensen 1. Vara fra APs varaliste
       
       
1. Øystein Allan Eide 4. Vara fra APs varaliste
       
       

Fellesliste for H, KRF, V og Uavhengige

Representanter Vararepresentanter
1. Filip Mikkelsen 1. Ann-Aashild Hansen
2. Heidi Kalvåg 2. Jørgen Kintel
3. Jan Ivar Jakobsen 3. Fred Andersen
4. Stig Kåre Amundsen 4. Beathe Rahka-Knutsen
    5. Berit Mølderup
    6. Stig Paulsen
       

Tverrpolitisk liste for Tysfjord

Representanter Vararepresentanter
1. Guttorm Aasebøstøl 1. Harald Pedersen (U)
2. Ellen Verdier Pedersen 2. Laila Adolfsen
3. Jan-Einar Pedersen 3. Lars-O. Gerhardsen (U)
    4. Leif Pedersen
    5. Knut Helland
    6. Bjørn Johansen

Senterpartiet

Representanter Vararepresentanter
1. Øyvind Johansen 1.  Johanne Ellingsen
2. Leif Harald Olsen 2.  Roy Hovde Johansen
    3.  Aud May Aakre
    4. Karianne Nordås
    5. Anders Sæter

Tysfjord Bygdeliste

Representanter Vararepresentanter
1. Marleif Eriksen 1. Marit Meltzer
2. Rainer Soleng 2. Lill-Katrin Storvik
    3. Nils Ove Skalltje
    4. Inger H. K. Åmo
    5. Bjørn A. Fagernes

Sosialistisk venstreparti

Representanter Vararepresentanter
1. John Gunnar Skogvoll 1. Hugo Ellingsen
    2. Torgeir Ness
    3. Tone Ellingsen
    4. Ragnhild Lien


KONTAKTUTVALG FOR LANDSFORENINGEN MOT KREFT:

Kjøpsvik Torild Nilsen
Drag Lill-Katrin Storvik
Storjord May-Lisa Storå


KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Johan Daniel Hætta 1. Roy Arne Nilsen
2. Nils Ove Skalltje 2. Nelly Beathe Molvik
3. Ellen Paulsen 3. Skjalg Solhaug

Leder: Johan Daniel Hætta

Nestleder: Nils Ove SkalltjeKONTROLLUTVALG:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Ann-Aashild Hansen 1. Beate Rahka Knutsen
2. Lars-Olle Gerhardsen 2. Kristin Kristiansen
3. Øystein Eide 3. Bjarne Langmo

Leder: Ann Aashild Hansen
Nestleder: Lars-Olle GerhardsenLAGRETTSMEDLEMMER:

1. Johan Daniel Hætta
2. Ellen Verdier Pedersen

 

SKJØNNSMEDLEMMER I LAGRETTEN:

1. Kjell Hveding
2. Terje Ellingsen
3. Kristin Kristiansen
4. Alf-Roald Larssen
5. Turid Jakobsen Kvalvik

 

MEDDOMMERE I I LAGRETTEN:

1. Marita Helland 11. Lars-Olle Gerhardsen
2. Siv Grundvold 12. Bjørn Johansen
3. Rita Borgen 13. Børge Stenseng
4. Alfhild Larsen 14. Lars Braseth
5. Ellen Verdier Pedersen 15. Svein Helge Ellefsen
6. Anne Sigrid Solheim 16. Kjetil Hansen
7. Åse Gælok 17. Oddvar Eriksen
8. Solveig Hveding 18. Edd-Geir Eriksen
9. Anne-Herdis Fagernes 19. Kurt Solstrøm
10. May Judith Amundsen 20. Leif Harald Olsen


MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT:

1.   11. Lars- Olle Gerhardsen
2. Siv Grunnvoll 12. Bjørn Johansen
3. Rita Borgen 13. Børge Stenseng
4. Alfhild Larsen 14. Bjørn Nilsen
5. Anne Marie Johansen 15. Svein Helge Ellefsen
6. Erna Eide 16. Kjetil Hansen
7. Åse Gælok 17. Oddvar Eriksen
8. Solveig Hveding 18. Edd- Geir Eriksen
9. May- Judith Amundsen 19. Kurt Marleif Solstrøm
10. Ann Herdis Fagernes 20. Leif Harald Olsen


KOMMUNEDELSUTVALG FOR DRAG/HELLAND:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Tommy Kristensen 1. Hugo Ellingsen
2. Trond Olsen 2. Marius Nilsen
3. Terje Ellingsen 3. Atle Hilstad
4.  Anette Krogh 4. Marit Meltzer
5. Lill-Katrin Storvik 5. Monika Jensen

Leder: Tommy Krisensen
Nestleder: Anette KroghKOMMUNEDELSUTVALG FOR GRUNNFJORD/HULLØY/STORÅ:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Ted Bing 1. Bjørn Magne Jensen
2. Stefan Eriksen 2. Edd-Geir Eriksen
3. Gerd-Sissel Stenseng 3. Wenche Borg
4. Marit Johansen
5. Anne Edvardsen

Leder: Ted Bing
Nestleder: Stefan EriksenKOMMUNEDELSUTVALG FOR HAUKØY/SKROVKJOSEN:

Kommunedelsutvalget for Haukøy/Skrovkjosen legges midlertidig ned og arbeidsoppgavene overføres til kommunedelsutvalget for Kjøpsvik/Hundholmen/Kjelkvik.


KOMMUNEDELSUTVALG FOR HELLEMOFJORDEN:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Peter Alvin Mikkelsen 1. Agnethe Johansen
2. Karl Gunnar Mikkelsen 2. Odd Levi Paulsen
3. Odd Johnsen 3. Arvid Thomassen
4. Therese Mikkelsen 4. Peggy Skalltje
5. Alvind Johansen 5. Bente Amundsen

Leder: Petter Alvin Mikkelsen
Nestleder: Karl Gunnar MikkelsenKOMMUNEDELSUTVALG FOR KJØPSVIK/HUNDHOLMEN/KJELKVIK:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Odd N. Jensen 1. Tommy Hansen
2. Gerd-Sissel Stenseng  2. Marita Nilsen
3. Bente Kristoffersen 3. Edith M. Olsen
4. Trond Hansen 4. Rune Pedersen
5. Lotte Henriksen 5. Jan Eirik Ellefsen

Leder: Odd N. Jensen

Nestleder: Bente KristoffersenKOMMUNEDELSUTVALG FOR STORJORD OG OMEGN:

  Medlemmer   Varamedlemmer
1. Øyvind Johansen 1. Kristin Kristiansen
2. May Lisa Storå 2. Jarle Olsen
3. Leif Harald Olsen 3. Bernt Olav Ness
4. Frode Jenssen
5. Aud May Aakre

Leder: Øyvind Johansen

Nestleder: May LIse StoråKOMMUNENS REPR. TIL KOMREV NORD IKS:

Medlem Varamedlem
Tor Asgeir Johansen Emma Kristensen


NORD-SALTEN KRAFTLAG REPRESENTANTSKAP:

Medlem Varamedlem
Svein Helge Nøstdahl Filip Mikkelsen

 

REPR. I OFOTEN FRILUFTSRÅD:

Medlem Varamedlem
Svein Berg Guttorm Aasebøstøl

PARTSSAMMENSATT UTVALG:

Formannskapet utvidet med representanter for:

Fagforbundet May-Sissel Thomassen Vara: Gunvor Solbakken
Utdanningsforbundet Beathe Knutsen Vara: Ann-Ellen J. Eide

MEDLEM TIL STYRET FOR PPT I OFOTEN:

Medlem Varamedlem
Gunnar Solstrøm Britt-Karin Storvik

 

STYRE TIL STIFTELSEN RØRVIK GÅRD:

Medlemmer Personlig vara
1. Øyvind Johansen 1. Johanne Ellingsen
2. Emma Kristensen 2. Kjell Hveding


REPR. TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG:

  Medlemmer Varamedlemmer
Kjøpsvik skole Tor Asgeir Johansen Nelly Beathe Molvik
 
Drag skole Inger Åmo Anja Skjellnes
 
Storjord skole Øyvind Johansen Isabell Amundsen

 

KOMMUNENS REPR. TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED DRAG- OG PÆSATUN BARNEHAGE:

  Medlemmer Varamedlemmer
Drag barnehage Ann Brattanger Urheim  Stig Kåre Amundsen
Pæsatun barnehage  Gerd Sissel Stenseng Kjell Eddy Nikolaisen 


SAMISK REPRESENTANT TIL STH (småsamfunnsatsingen):

Per Arne Rahka


SKJØNNSMANNSUTVALG:

Medlemmer
1. Kjell Hveding
2. Erna Eide
3. Alf Roar Larsen
4. Anne Romstad
5. Jørunn Jakobsen

 

SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT:

Medlemmer Varamedlemmer
1.  John Gunnar Skogvoll  1. Torgeir Ness
2. Rita Borgen 2. Jørgen Kintel
3. Anders Sæter 3. Ellen Paulsen

Leder: John Gunnar Skogvoll

Nestleder: Rita Borgen