Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Tor Asgeir Johansen

25.08.2015
ikon Tor Asgeir JohansenTysfjord Arbeiderparti

1. Navn, alder, bosted, familie, parti/liste?
Tor Asgeir Johansen, bor i Kjøpsvik og er 44 år. Samboer med 5 barn i huset når alle er hjemme. Kandidat for Tysfjord Arbeiderparti.

2. Hva er det beste ved å bo i Tysfjord kommune? 
En naturskjønn kommune med utrolige friluftsmuligheter, trygge og gode lokalsamfunn som gir gode oppvekstvilkår for barn.

3. Hvorfor er du den beste ordførerkandidaten for kommunen vår?
Er engasjert, ønsker å bidra til at Tysfjord utvikler seg videre som en flott kommune å bo, arbeide og leve i for alle innbyggerne. 

4. Hvilke saker er viktigst for ditt parti/liste ved årets kommunestyrevalg?
Bringe kommunens økonomi i balanse igjen, sørge for gode tilbud både innenfor skole og helse/omsorg. Være en god medspiller og tilrettelegger for næringslivet. Være en god medspiller til et godt kulturliv.

5. Tysfjord kommune deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17- åringer ved årets kommunestyrevalg. Hva mener du som ordførerkandidat er kommunens viktigste oppgave med tanke på nettopp denne velgergruppen?
Informasjon om valget, og at de ved å bruke denne muligheten vil være med på å bestemme kommunens fremtid. Være åpen og fortelle om hva partiet ønsker å arbeide med i kommende periode, og være lydhør for spørsmål ungdommene har til valget.

6. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva vil du si til kommunens innbyggere for å betrygge de som er bekymret for framtiden?
Vi skal arbeide aktivt for å få den økonomiske situasjonen i balanse. Det skal gjøres på en mest mulig skånsom måte for å sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på. Kommunen har gode inntekter, det gjelder å få god kontroll på utgiftssiden.

7. Hvorfor skal velgerne stemme på deg og ditt parti/din liste ved årets kommunestyrevalg?
Jeg er engasjert, brenner for Tysfjord kommune og ønsker å bidra til at Tysfjord fortsatt skal være en god kommune med gode tjenester for alle aldersgrupper. Tysfjord Arbeiderparti har en god liste med flotte kandidater som vil stå på i dette arbeidet, og et godt program å arbeide etter.

8. Når starter du valgkampen for fullt?
Jeg er i full gang med valgkampen nå.

9. Ønsker du å komme med en appell til de velgerne som foreløpig ikke har tenkt å stemme ved årets valg?
Bruk stemmeretten, det er slik du kan påvirke fremtiden. Ved å bruke stemmeretten har du gitt et signal om hvordan og hvem du mener best kan styre og lede kommunen fremover.