A A A

Valg 2015

22.08.2015

Kjenn igjen valgfunksjonærene

Alle valgfunksjonærene i Tysfjord kommune har på seg et funksjonærkort. På denne måten kan du som velger lett identifisere valgfunksjonærene i forhåndsstemmelokalet. Funksjonæren har skiltet rundt halsen, og det er godt synlig for alle.

Trenger du hjelp i valglokalet kan du spørre en valgfunksjonær. Valgfunksjonærene har taushetsplikt. Dersom du har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming, kan du i tillegg peke ut en ekstra hjelper - etter ditt eget valg - blant dem som er tilstede.
For å beskytte deg mot utidig press skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når du mottar hjelp ved stemmegivningen.

Dersom du har spørsmål om hjelp i valglokalet kan du ta kontakt med Tysfjord kommune på telefon 75 77 55 00 alle hverdager fra kl. 07:45 - 15:15.