Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon kulturskole

Tysfjord kulturskole

Tysfjord kulturskole ringer julen inn med hele syv arrangementer i desember i år. Sykehjem, omsorgsboliger og kirker i hele kommunen får besøk av elever og lærere. Store deler av høstsemesteret har gått med til innøving av julerepertoar for kulturskoleelevene i Tysfjord. De ser derfor frem til å få presentert seg for et stort publikum i løpet av desembermåneden.


Tirsdag 3. desember starter det hele på Dragstunet kl 17.00. Der vil sang- og pianoelevene på Drag opptre. Kulturskolen har vært der tidligere med stor suksess og har vært ønsket tilbake.

Onsdag 4. desember opptrer elevene på Storjord på åpen omsorg. Til tross for liten plass, har en tidligere blitt svært godt mottatt der og ønsket tilbake. Nytt av året er at SFO-barna som er med på Kulturskoletimen, også vil være med å synge.

Søndag 8. desember kl 17.00 er det duket for den tradisjonelle kirkekonserten i Kjøpsvik kirke. Rita Nøstdahl har etablert dette arrangementet for en rekke år tilbake i tid. Arrangementet har, og er fortsatt et av kulturskolens årlige store arrangementer. Det har tidligere vært fullsatt kirke, og det vil ventelig bli trangt om plassen også i år. Kulturskoleelevene vil presentere et rikholdig julerepertoar.

I uka etterpå står nok en kirkekonsert for tur. Drag/Helland kirke får besøk av kulturskolen på tirsdag 10. desember kl 17.00. Det er andre gangen kulturskolen arrangerer kirkekonsert på Drag. Arrangementet ble gått mottatt i våres og det vil ventelig bli gått besøkt også denne gangen. Elevene på Drag ser fram til å få opptre og vise hva de har øvd på i høst. Det blir et juleprogram med sang, piano, og gitarspill, som passer kirkerommet.

Prestegårdstunet syke- og aldershjem i Kjøpsvik, får besøk av kulturskoleelevene på torsdag den 12. desember kl 11.00. Denne typen arrangementer har kulturskolen gjort på våren og i forbindelse med julen, i en årrekke på Prestegårdstunet. Betjeningen og beboerne setter stor pris på disse besøkene og lager alltid en feststund rundt disse arrangementene. Elevene gleder seg derfor ekstra når de skal besøke sykehjemmet.

Kulturskoletimen (et gratis kulturskoletilbud for 1-4. klasse), vil på tirsdag 17. desember på Drag gamle skole ha en juleforestilling. Elevene i 3. og 4.klasse vil opptre for 1. og 2. klasse samt foresatte og ansatte ved Drag skole.

Desemberturneen for Tysfjord kulturskole avsluttes på Storjord, hvor kulturskoleelevene i samarbeid med Storjord skole står for juleavslutningen på skolen torsdag 19. desember.


Kulturskolen ønsker med alle disse små og store arrangementene, å være synlig og betydningsfull for lokalsamfunnet. Dette blant annet som en trivselsfaktor knyttet til julefeiringen. Tysfjord kulturskole mener også at det er viktig for elevene å få erfaring med å opptre på ulike arenaer. Av denne grunn prioriterer vi svært høyt å gjennomføre denne type arrangementer knyttet til tradisjoner og årstider.

Johannes Formanowski og Rita Nøstdahl
Tysfjord kulturskole