Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon spillemidldeløknad

Søknad om spillemidler 2013

Det kan søkes om økonomisk støtte til anlegg innen idrett og friluftsliv.

Informasjon finnes på nettstedet: http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732B_2010.pdf

Alle søknader skal sendes elektronisk via web-portalen www.idrettsanlegg.no

Anlegg som det tidligere er søkt støtte til, men som ikke har fått tilsagn, må også sende inn ny søknad, men da uten vedlegg om det ikke er endringer. Søknader om tippemidler til ordinære anlegg, må være innpasset i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

 

Søknadsfrist er 15. november 2013.